Elektroenergetika

Informácie

Informácie

Spoločnosť vyrába zelenú energiu prostredníctvom amorfných fotovoltaických článkov zo slnečnej energie. Takto vyrobená energia je dodávaná iba spoločnosti ZSE Energia, v budúcnosti by naša spoločnosť chcela využiť túto energiu aj v lokálnej distribučnej sieti Pezinok.

Na stiahnutie

Dodávka - štandardy kvality za rok 2023 Distribúcia - štandardy kvality za rok 2023 Oznámenie pre zraniteľných odberateľov Oznámenie o dynamickom ocenení Dodávka - štandardy kvality za rok 2022 Distribúcia - štandardy kvality za rok 2022 Dodávka - štandardy kvality za rok 2021 Distribúcia - štandardy kvality za rok 2021 Dodávka - štandardy kvality za rok 2020 Distribúcia - štandardy kvality za rok 2020 Dodávka - štandardy kvality za rok 2019 Distribúcia - štandardy kvality za rok 2019 Dodávka - štandardy kvality za rok 2018 Distribúcia - štandardy kvality za rok 2018 Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky (aktuálne) Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre domácnosti (aktuálne) Podiel energetických zdrojov Rozhodnutie ÚRSO 0242/2017/E Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny platné od 1.1.2017 do 31.12.2021 (zmena 0115/2017/E) Rozhodnutie ÚRSO 0115/2017/E Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny platné od 1.1.2017 do 31.12.2021 Rozhodnutie ÚRSO 0009/2017/E Ceny za pripojenie do distribučnej sústavy platné pre rok 2017 Rozhodnutie ÚRSO 0328/2017/E Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny platné od 1.1.2017 do 31.12.2021 (zmena 0176/2017/E) Rozhodnutie ÚRSO 0176/2017/E Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny platné od 1.1.2017 do 31.12.2021 Dodávka - štandardy kvality za rok 2016 Distribúcia - štandardy kvality za rok 2016 Povolenie podnikať v elektroenergetike - 3. zmena (zmena sídla spoločnosti) Povolenie podnikať v elektroenergetike - 3. zmena (zmena sídla spoločnosti)