Dôležitá informácia! Dňa 31.1.2024 bol pridaný dokument Oznámenie pre zraniteľných odberateľov (Energetika / Informácie)

Elektroenergetika

Domácnosti

Cenník dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny platný pre rok 2023 Rozhodnutie ÚRSO 0050/2023/E Ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny

Informácie

Oznámenie pre zraniteľných odberateľov