Dôležitá informácia! Dňa 31.1.2024 bol pridaný dokument Oznámenie pre zraniteľných odberateľov (Energetika / Informácie)

Elektroenergetika

Firmy

Firmy

V zmysle zákona o regulácii sieťových odvetví NR SR č. 276/2001 z.z., je regulovaná pre firmy a organizácie iba distribúcia elektriny. Tarify v tejto sekcií uvádzajú poplatky za distribúciu pre firmy a organizácie. Pre dodávku elektriny, spoločnosť Development in slovak investments, s.r.o. dodáva elektriku v porovnateľnej cene, ako je cenník dodavky elektriny ZSE do siete, do ktorej je naša lokálna distribučná sieť pripojená.