Projekty spoločnosti DISI s.r.o

21 Radových rodinných domov, Pezinok